FISTUNE DAB / DAB+ Integration for BMW F-Series

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Product features

Please select an option to the product features in order to reach your desired item.

Infotainment system?:
 • Visar FISTUNE® kommer att vara helt integrerad i fordonet, så som ger dig all den information som finns i din BMW Infotaimentsystem (CIC / NBT / NBT touch), bland annat följande radiosystem
  • CIC Professional
  • CIC Business
  • CIC radio
  • NBT
  • NBT beröring
 • Det drivs via iDrive eller radio
 • Mottagna DAB och DAB + codec, är att äldre DAB-sändare
 • För en högkvalitativ digital mottagning kan FISTUNE® använda anslutningen till det ursprungliga BMW antennsystem
  • mottagningskvaliteten förbättras därigenom avsevärt
  • Dessutom gör detta för en mycket enklare installation av systemet


DAB för tydlig och brusfri radiomottagning:

I motsats till FM analog överföring, DAB (Digital Audio Broadcasting) är en ny metod för digital överföring av radiosignaler genom ett nätverk av markbundna sändare. Det ger lyssnarna med fler alternativ och information levereras i klart ljud utan brus. Med DAB digitala stationer måste du komma ihåg något mer frekvens.


Vad skiljer DAB + DAB?

DAB + är en förbättring av DAB-standarden, så över alla funktioner i DAB, men erbjuder ytterligare fördelar. Den tekniska skillnaden är i den typ av audiokodning, dvs de två standarderna använder olika förfaranden för bearbetning av data före och efter sändning. Medan DAB använder MPEG-1 Layer 2, DAB + MPEG-4 HE-AAC v2, den mest effektiva ljudkomprimering används över hela världen.


Den FISTUNE® lämpar sig för följande fordon:

 • 1er - F20, F21
 • 2er - F22, F23
 • 3 - F30, F31, F34, F35, F80M
 • 4p - F32, F33, F36, F82M, F83M
 • 5-serien - F10, F11, F18, F07
 • 6 - F12, F13, F06
 • 7 Serie - F01, F02, F03, F04
 • X3 - F25
 • X4 - F26
 • X5 - F15 F85M
 • X6 - F16 F86M


Valbara alternativ:

 • CIC
 • NBT, NBT beröring


Leveransen omfattar:

 • FISTUNE® gränssnitt
 • sele
 • kodningsgränssnitt


Obs!

 • Endast för bilar utan CD-växlare / DVD-växlare
 • Det är inte nödvändigt efter installationen för att se en BMW partner. Anpassningen till fordonet utförs helt automatiskt
 • Det finns ingen automatisk stationssökning, måste den startas manuellt via iDrive eller radio
  • En ny manuell inställning är endast nödvändigt för regionala ensembler när fordonets position förändringar och därmed de regionala ensembler förändras
  • I regional ensembler behövs ingen ny tuning
 • Ingen automatisk växling från DAB <-> FM
 • Beroende på fordon olika antennmoduler krävs


För en aktuell lista över DAB + stationer >> här <<
En detaljerad mottagandekort kvitto prognos kan hittas >> här <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • the FISTUNE® is fully integrateed into the vehicle, so that all available informations will be display in your BMW infotainment system (CIC / NBT / NBT touch) including by the following radio systems
  • CIC Professional
  • CIC Business
  • CIC Radio
  • NBT
  • NBT touch
 • control is given through the iDrive or radio
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • for a high quality digital reception, the FISTUNE®, can use the links to the original BMW antenna system
  • the reception quality is thereby significantly improved
  • in addition, this makes for a much easier installation of the system


DAB for clear and noise-free reception:

In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.


What distinguishes DAB+ from DAB?

DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB+ used MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.


The FISTUNE® CIC is suitable for the following vehicles:

 • 1er - F20, F21
 • 2er - F22, F23
 • 3er - F30, F31, F34, F35, F80M
 • 4er - F32, F33, F36, F82M, F83M
 • 5er - F10, F11, F18, F07
 • 6er - F12, F13, F06
 • 7er - F01, F02, F03, F04
 • X3 - F25
 • X4 - F26
 • X5 - F15, F85M
 • X6 - F16, F86M


Selectable options:

 • CIC
 • NBT, NBT touch


Scope of delivery:

 • FISTUNE® Interface
 • coding dongle
 • harness 


Note:

 • only for cars without CD changer / DVD changer
 • there is no automatic station search, this must be started manually via the iDrive or Radio
  • manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • there's no new scan required for global ensembles
 • no automatic switching of DAB <-> FM
 • depending on the vehicle different antenna modules are required

A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception and reception forecast can be found here >> here <<