FISTUNE® DAB / DAB+ Integration for BMW E-Series CIC

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Mon, 21. August.

On order and receipt of payment within
61 hour(s), 10 minute(s)
.

in stock | still >5 pc.

Last check: 2017-08-18 23:50:11
Model No: 40149

DAB för tydlig och brusfri mottagning
Till skillnad från analoga FM-överföring är DAB (Digital Audio Broadcasting) är en ny metod för digital överföring av radiosignaler genom ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och levereras i klart ljud utan buller. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg.


Vad skiljer DAB + DAB?
DAB + är en utveckling av DAB-standarden, så över alla funktioner i DAB, men erbjuder ytterligare fördelar. Den tekniska skillnaden är ljudkodning som används, det vill säga de två standarderna använder olika förfaranden för bearbetning av data före och efter sändning. Medan DAB använder MPEG-1 Layer-2 använde DAB + MPEG-4 HE-AAC v2, den mest effektiva ljudkomprimering i världen.


Fördelar:

 • Den FISTUNE® är helt integrerad i fordonet så att du (CIC) visas bland annat i följande radiosystem all tillgänglig information i din BMW Infotaimentsystem:
  • CIC Professional
 • Det drivs via iDrive
 • Ta emot DAB och DAB + codec, det vill säga äldre DAB-stationer
 • För en högkvalitativ digital mottagning FISTUNE® kan använda anslutningen till det ursprungliga BMW antennsystemet
  • mottagningskvaliteten därigenom förbättrats avsevärt
  • Dessutom säkerställer detta betydligt enklare installation av systemet


Den FISTUNE® CIC är lämplig för följande fordon:

 • 1er - E81, E82, E87, E88
 • 3 - E90, E91, E92, E93
 • 5-serien - E60, E61
 • 6 - E63, E64
 • X1 - E84
 • X3 - E83
 • X5 - E70
 • X6 - E71
 • Z4 - E89


Leveransen omfattar:

 • FISTUNE® gränssnitt
 • kodnings dongle
 • sele


Obs:

 • Endast för bilar utan CD-växlare / DVD-växlare
 • Fordon med CIC Business and Professional Radio (1DIN) på begäran
 • För fordon med DAB fabrik, kan antennen användas <
 • Det är inte nödvändigt att installera BMW-återförsäljare. Anpassningen till fordonet utförs helt automatiskt.
 • Det finns ingen automatisk kanalsökning, måste detta startas manuellt via iDrive eller radio
  • En ny manuell kanalsökning är endast nödvändigt för regionala ensembler, när fordonspositionsändringar och därmed de regionala ensembler förändras.
  • I regionala Ensembles behövs ingen ny tuning
 • Ingen automatisk förändring från DAB <-> FM
 • Beroende på bil olika antennmoduler krävs

För en aktuell översikt över DAB + stationer >> här <<
En detaljerad kvitto kort med kvitto prognos kan hittas >> här <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


DAB for clear and noise-free reception
In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.

What distinguishes DAB+ from DAB?
DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB+ used MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.

Advantages at a glance:

 • The FISTUNE® fully integrates into the vehicle, so that all available informations will be display in your BMW infotainment system(CIC) including by the following radio system
  • CIC Professional
 • Control is given through the iDrive
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • For a high quality digital reception, the FISTUNE®, can use the links to the original BMW antenna system
  • The reception quality is thereby significantly improved
  • In addition, this makes for a much easier installation of the system


The FISTUNE® CIC is suitable for the following vehicles:

 • 1er - E81, E82, E87, E88
 • 3er - E90, E91, E92, E93
 • 5er - E60, E61
 • 6er - E63, E64
 • X1 - E84
 • X3 - E83
 • X5 - E70
 • X6 - E71
 • Z4 - E89


Scope of delivery:

 • FISTUNE® Interface
 • Coding dongle
 • Wiring set


Note:

 • Only for cars without CD changer / DVD changer
 • Vehicles with CIC Business or Professional Radio (1DIN) on request
 • It is not necessary to visit a BMW dealer after installation. Adapting to the vehicle is carried out fully automatically.
 • There is no automatic station search, this must be started manually via the iDrive or radio
  • Manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • There's no new scan required for global ensembles
 • No automatic switching of DAB <-> FM
 • Depending on the vehicle different antenna modules are required

 

A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception reception forecast can be found here >> here <<