FISTUNE® DAB / DAB+ Integration for Audi MMI RMC

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Mon, 21. August.

On order and receipt of payment within
61 hour(s), 8 minute(s)
.

in stock | still >5 pc.

Last check: 2017-08-18 23:50:58
Model No: 39818

DAB för tydlig och brusfri mottagning

Till skillnad från analoga FM-överföring är DAB (Digital Audio Broadcasting) är en ny metod för digital överföring av radiosignaler genom ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och levereras i klart ljud utan buller. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg.

Vad skiljer DAB + DAB?

DAB + är en utveckling av DAB-standarden, så över alla funktioner i DAB, men erbjuder ytterligare fördelar. Den tekniska skillnaden är ljudkodning som används, det vill säga de två standarderna använder olika förfaranden för bearbetning av data före och efter sändning. Medan DAB använder MPEG-1 Layer-2 använde DAB + MPEG-4 HE-AAC v2, den mest effektiva ljudkomprimering i världen.


Systemet i korthet:

 • Den FISTUNE® är helt integrerad i fordonet, så att all tillgänglig information i din Multimedia Interface Display (MMI RMC) visas
 • Det drivs via MEDIA användargränssnittet MMI
 • DAB text stöd
 • Ta emot DAB och DAB + codec, det vill säga äldre DAB-stationer
 • För en högkvalitativ digital mottagning den FISTUNE® använder anslutningen till den ursprungliga Audi antennsystemet
  • mottagningskvaliteten därigenom förbättrats avsevärt
  • Dessutom säkerställer detta betydligt enklare installation av systemet


Den FISTUNE® MMI RMC passar:

 • Audi A1 8X med Radio Media Center, Nr Namn Initial. 8AL *
 • Audi Q3 8U med Radio Media Center, Nr Namn Initial. 8AL *
 • Audi A6 4G med Radio Låg II, Nr Namn Initial. 8DP
 • Audi A7 4G med Radio Låg II, Nr Namn Initial. 8DP


Leveransen omfattar:

 • FISTUNE® gränssnitt
 • sele


Obs:

 • inte lämpar sig för fordon med CD-växlare, PR No:. 7A2
 • * Med A1 och Q3, kan det hända att radion inte har en Lichwellenleitereingang. Om bilen med Bluetooth eller special ljudsystem (B & O eller Bose) utrustad radio för FISTUNE montering är lämplig. Kontrollera radion innan du köper FISTUNE konditione.
 • Det finns ingen automatisk kanalsökning, måste detta startas manuellt via RMC
  • En ny manuell kanalsökning är endast nödvändigt för regionala ensembler, när fordonspositionsändringar och därmed de regionala ensembler förändras.
  • I regionala Ensembles behövs ingen ny tuning
 • Ingen automatisk förändring från DAB <-> FM
 • Beroende på bil olika antennmoduler krävs:
  • A1 8X (artikel nr. 39820)
  • Q3 8U (artikel nr. 39.821)
  • A6 4G Limo (artikel nr. 39528)
  • A6 Avant 4G (artikelnummer. 39.528-1)
  • A7 4G (artikelnummer:. 39529)
  • alltid dessutom 39.949

För en aktuell översikt över DAB + stationer >> här <<
En detaljerad kvitto kort med kvitto prognos kan hittas >> här <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


DAB for clear and noise-free reception

In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.

What distinguishes DAB+ from DAB?

DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.


The system at a glance:

 • The FISTUNE® fully integrates into the vehicle and allows you to access all functions through the MMI RMC
 • Control is given through the MEDIA-interface of the MMI
 • DAB text support
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • Usage of original cars antenna system
  • This results in best reception quality
  • As well as easy installation


The FISTUNE® MMI RMC is suitable for the following vehicles:

 • Audi A1 8X with Radio Media Center, Pr.- Nr. 8AL*
 • Audi Q3 8U with Radio Media Center, Pr.- Nr. 8AL *
 • Audi A6 4G with Radio Low II, Pr.- Nr. 8DP
 • Audi A7 4G with Radio Low II, Pr.- Nr. 8DP


Scope of delivery:

 • FISTUNE ® Interface
 • Harness


Note:

 • not suitable for vehicles with CD changer, PR No .: 7A2
 • * If A1 and Q3, it may happen that the radio does not have a fiber optic input. If the vehicle is equipped with Bluetooth or special sound system (B&O or Bose) for the radio FISTUNE retrofit is appropriate. Please check the radio before purchasing the FISTUNE system.
 • E-13 certifation - 10R - 04 12788
 • There is no automatic station search, this must be started manually via the RMC
  • Manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • There's no new scan required for global ensembles.
 • No automatic switching of DAB <-> FM
 • Depending on the vehicle type different antenna modules are required:
 • A1 8X (item number: 39820)
 • Q3 8U (item number: 39821)
 • A6 4G Limo (item number: 39528)
 • A6 4G Avant (item number: 39528-1)
 • A7 4G (item number: 39529)
 • always additionally 39949

A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception reception forecast can be found here >> here <<