FISTUNE DAB / DAB+ Integration for Audi MMI 2G - DAB available

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Wed, 20. Jun.

On order and receipt of payment within
16 hour(s), 46 minute(s)
.

in stock | still >5 pc.

Last check: 2018-06-19 20:13:58
Model No: 39702-1

Product features

Version?:
 • Den FISTUNE® kommer att vara fullt integrerade i fordonet, så som ger dig all den information som finns i Multimedia Interface Display (MMI 2G) eller (MMI Låg) visas
 • Det drivs av den ursprungliga DAB användargränssnittet MMI
 • Automatisk växling från DAB <-> FM DAB text stöd
  • Omkoppling sker endast när motsvarande sändaren är mottagbar över FM-bandet och ingen DAB-signalen är närvarande
 • Mottagna DAB och DAB + codec, är att äldre DAB-sändare
 • För en högkvalitativ digital mottagning använder FISTUNE® anslutningen till det ursprungliga Audi antennsystemet
  • mottagningskvaliteten förbättras därigenom avsevärt
  • Dessutom gör detta för en mycket enklare installation av systemet


DAB för tydlig och brusfri radiomottagning:

I motsats till FM analog överföring, DAB (Digital Audio Broadcasting) är en ny metod för digital överföring av radiosignaler genom ett nätverk av markbundna sändare. Det ger lyssnarna med fler alternativ och information levereras i klart ljud utan brus. Med DAB digitala stationer måste du komma ihåg något mer frekvens.


Vad skiljer DAB + DAB?

DAB + är en förbättring av DAB-standarden, så över alla funktioner i DAB, men erbjuder ytterligare fördelar. Den tekniska skillnaden är i den typ av audiokodning, dvs de två standarderna använder olika förfaranden för bearbetning av data före och efter sändning. Medan DAB använder MPEG-1 Layer 2, DAB + MPEG-4 HE-AAC v2, den mest effektiva ljudkomprimering används över hela världen.


Den FISTUNE® MMI 2G samt MMI Låg
lämpar sig för följande fordon:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Valda alternativet:

 • Fordon med DAB-tuner fabrik


Leveransen omfattar:

 • FISTUNE® gränssnitt
 • sele


Obs!

 • Den fordonsmonterade DAB antenn kan också användas för DAB +
 • Det finns ingen automatisk stationssökning, måste den startas manuellt via MMI
  • En ny manuell inställning är endast nödvändigt för regionala ensembler när fordonets position förändringar och därmed de regionala ensembler förändras.
  • I regional ensembler behövs ingen ny tuning

För en aktuell lista över DAB + stationer >> här <<
En detaljerad mottagandekort kvitto prognos kan hittas >> här <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • The FISTUNE® fully integrates into the vehicle and allows you to access all functions through the MMI (MMI 2G) or (MMI Low)
 • Control is given through the original DAB interface of the MMI
 • DAB text support
 • automatic switching of DAB <-> FM
  • Switching is done only if the corresponding station is receivable on FM band and no DAB signal is present
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • Usage of original cars antenna system
  • This results in best reception quality
  • As well as easy installation


DAB for clear and noise-free reception:

In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.


What distinguishes DAB+ from DAB?

DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.


The FISTUNE® MMI 2G and MMI low
is suitable for the following vehicles:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Selected option:

 • Vehicle with factory fitted DAB Tuner


Scope of delivery:

 • FISTUNE ® Interface
 • harness


Note:

 • The in-vehicle DAB antenna can also be used for DAB+
 • There is no automatic station search, this must be started manually via the MMI
  • Manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • There's no new scan required for global ensembles.


A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception reception forecast can be found here >> here<<