FISTUNE® DAB / DAB+ Integration for Audi MMI 2G

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

from 299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Product features

Please select an option to the product features in order to reach your desired item.

Version?:
 • Den FISTUNE® är helt integrerad i fordonet, visas så att du all information i din Multimedia Interface Display (MMI 2G) eller (MMI Låg)
 • Operationen utförs på den ursprungliga DAB användargränssnittet från MMI
 • Automatisk växling från DAB <-> FM
  • Omkoppling sker först när motsvarande kanaler på FM-bandet kan tas emot och ingen DAB-signalen är tillgänglig
 • DAB text stöd
 • Ta emot DAB och DAB + codec, det vill säga äldre DAB-stationer
 • För en högkvalitativ digital mottagning den FISTUNE® använder anslutningen till den ursprungliga Audi antennsystemet
  • mottagningskvaliteten därigenom förbättrats avsevärt
  • Dessutom säkerställer detta betydligt enklare installation av systemet


DAB för tydlig och brusfri mottagning:

 • Till skillnad från analoga FM-överföring är DAB (Digital Audio Broadcasting) är en ny metod för digital överföring av radiosignaler genom ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och levereras i klart ljud utan buller. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg.


Vad skiljer DAB + DAB?

 • DAB + är en utveckling av DAB-standarden, så över alla funktioner i DAB, men erbjuder ytterligare fördelar. Den tekniska skillnaden är ljudkodning som används, det vill säga de två standarderna använder olika förfaranden för bearbetning av data före och efter sändning. Medan DAB använder MPEG-1 Layer-2 använde DAB + MPEG-4 HE-AAC v2, den mest effektiva ljudkomprimering i världen.


Den FISTUNE® MMI 2G och MMI Låg är lämplig för följande fordon:

 • AUDI A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Valbara alternativ:

 • Fordon med DAB-tuner fabrik
 • Fordon utan DAB-tuner fabrik
 • Fordon utan DAB-tuner fabrik (MMI 2G Låg)


Obs:

 • Det finns ingen automatisk kanalsökning, måste detta startas manuellt via MMI
  • En ny manuell kanalsökning är endast nödvändigt för regionala ensembler, när fordonspositionsändringar och därmed de regionala ensembler förändras.
  • I regionala Ensembles behövs ingen ny tuning


För en aktuell översikt över DAB + stationer >> här <<
En detaljerad kvitto kort med kvitto prognos kan hittas >> här <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • The FISTUNE® fully integrates into the vehicle and allows you to access all functions through the MMI (MMI 2G) or (MMI Low)
 • Control is given through the original DAB interface of the MMI
 • DAB text support
 • automatic switching of DAB <-> FM
  • Switching is done only if the corresponding station is receivable on FM band and no DAB signal is present
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • Usage of original cars antenna system
  • This results in best reception quality
  • As well as easy installation


DAB for clear and noise-free reception:

 • In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.


What distinguishes DAB+ from DAB?

 • DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.


The FISTUNE® MMI 2G and MMI low is suitable for the following vehicles:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Selectable options:

 • Vehicles with factory fitted DAB Tuner
 • Vehicles without factory fitted DAB Tuner
 • Vehicles without factory fitted DAB Tuner (MMI 2G Low)


Note:

 • there is no automatic station search, this must be started manually via the MMI
  • manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • there's no new scan required for global ensembles.


A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception reception forecast can be found here >> here<<