FISTUNE® DAB / DAB+ Integration for Audi MMI 2G

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

298.999995

from 299,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Thu, 24. May.

On order and receipt of payment within
22 hour(s), 22 minute(s)
.


Last check: 2018-05-23 14:37:50

Product features

Please select an option to the product features in order to reach your desired item.

Version?:
 • Den FISTUNE® kommer att vara helt integrerad i fordonet så att all tillgänglig information visas i Multimedia Interface Display (MMI 2G) eller (MMI Låg)
 • Drift sker via MMI: s ursprungliga DAB-användargränssnitt
 • Automatisk omkoppling av DAB <-> FM
  • Omkoppling sker endast om motsvarande sändare kan mottas via FM-bandet och ingen DAB-signal är tillgänglig
 • DAB- textstöd
 • DAB och DAB + codec , dvs äldre DAB-stationer är mottagna
 • För högkvalitativ digital mottagning använder FISTUNE® anslutningen till det ursprungliga Audi-antennsystemet
  • Mottagningskvaliteten förbättras därmed avsevärt
  • Dessutom säkerställer detta en väsentligt förenklad installation av systemet


DAB för tydlig och ljudfri radiomottagning:

Till skillnad från analog VHF-överföring är DAB (Digital Audio Broadcasting) en ny metod för att digitalt överföra radiosignaler över ett nätverk av markbundna radiosändare. Det ger lyssnaren mer val och information i tydlig ljudkvalitet utan ljud. Med DAB-digitala kanaler behöver du inte längre tänka på en frekvens.


Vad ställer DAB + bort från DAB?

DAB + är en vidareutveckling av DAB-standarden, så det tar över alla DAB-funktioner, men erbjuder ytterligare fördelar. Den tekniska skillnaden ligger i ljudkodningen som används, dvs de två standarderna använder olika metoder för att förbereda data före och efter överföringen. Medan DAB fungerar med MPEG-1 Layer-2, använder DAB + MPEG-4 HE-AAC v2, för närvarande den mest effektiva ljudkomprimeringen i världen.


FISTUNE® MMI 2G och MMI Low
är lämpliga för följande fordon:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Valbara alternativ:

 • Fordon med DAB-tuner ex arbeten
 • Fordon utan DAB-tuner ex arbeten
 • Fordon utan DAB Tuner ex works (MMI 2G Low)


Obs!

 • Det finns ingen automatisk stationssökning, det måste startas manuellt via MMI
  • En ny manuell stationssökning är endast nödvändig för regionala ensembler om fordonets plats ändras och de regionala ensemblen ändras.
  • För supraregionala ensembler behövs ingen ny stationssökning


En uppdaterad översikt över DAB + stationer finns >> här <<
Ett detaljerat mottagningskort med receptionprognos finns här >> här <<This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • The FISTUNE® fully integrates into the vehicle and allows you to access all functions through the MMI (MMI 2G) or (MMI Low)
 • Control is given through the original DAB interface of the MMI
 • DAB text support
 • automatic switching of DAB <-> FM
  • Switching is done only if the corresponding station is receivable on FM band and no DAB signal is present
 • DAB and DAB+ codec i.e. older DAB stations are received
 • Usage of original cars antenna system
  • This results in best reception quality
  • As well as easy installation


DAB for clear and noise-free reception:

In contrast to analogue FM transmission DAB (Digital Audio Broadcasting) is a new method for digital transmission of radio signals via a network of terrestrial transmitters. It provides listeners with more choices and information delivered in clear sound quality without any noise. With DAB digital stations there are no frequencies to remember.


What distinguishes DAB+ from DAB?

DAB+ is a further development of the DAB standard, thus assumes all functions of DAB, but offers additional benefits. The technical difference is the type of audio coding, ie the two standards use different methods for the preparation before and after the transfer of data. While DAB uses MPEG-1 Layer-2, DAB MPEG-4 HE-AAC v2, the most efficient audio compression used worldwide.


The FISTUNE® MMI 2G and MMI low
is suitable for the following vehicles:

 • Audi A4 8K
 • Audi A5 8T
 • Audi A6 4F
 • Audi A8 4E
 • Audi Q7 4L


Selectable options:

 • Vehicles with factory fitted DAB Tuner
 • Vehicles without factory fitted DAB Tuner
 • Vehicles without factory fitted DAB Tuner (MMI 2G Low)


Note:

 • there is no automatic station search, this must be started manually via the MMI
  • manual tuning is only necessary for regional ensembles while the car is travelling across regions with different regional ensembles.
  • there's no new scan required for global ensembles.


A recent review of the DAB stations can be found here >> here <<
A detailed map with reception reception forecast can be found here >> here<<