FISCON Bluetooth Handsfree for VW RCD 550

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

FISCON Bluetooth Handsfree for VW RCD 550
398.999979

399,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Thu, 19. Apr.

On order and receipt of payment within
1 hour(s), 1 minute(s)
.

in stock | still 1 pc.

Last check: 2018-04-19 11:58:43
Model No: 38389
 • KUFATEC FISCON Bluetooth handsfree
 • Lämplig för VW Touareg 7P med radio RCD 550
 • OBS: Om fordonet werkseitg INTE MDI (MEDIA-IN) är utrustad för att kontrollera om fordonet är utrustat med en infotainment gateway. Detta kan vara VW partner VAS diagnostestaren läsa (adress A7). Om fordonet inte om adress A7, punkt dessutom. 38.374 behövs (MDI själv inte måste dessutom uppgraderas)
 • Lämplig för nästan alla tillgängliga på marknaden Bluetooth mobiltelefoner
 • Funktionalitet beror alltid på mobiltelefonen


Fördelar:

 • Full integration i infotainmentsystemet i fordonet
 • Erkännande av Landessprache- det automatiskt överförs från fordonet och visas. För närvarande stöds språk:
  • tysk
  • engelska
  • spanska
  • italiensk
  • franska
  • Dutch
  • portugisiska
 • Röst ut genom bilens högtalare - ingen installation av extra högtalare är nödvändiga
 • A2DP * audio streaming för att lyssna på musikfiler via bilens högtalare
 • SMS-funktion *
  • läsa SMS, skicka färdiga korta meddelanden
 • Menystyrd betjäning genom att använda:
  • Radio RCD 550
  • Multifunktionsratt (om någon)
  • MFA-vägsknapp på styrstången stjälk (om närvarande)
  • Multifunktionsdisplay
 • Volym kontroll avseende:
  • A2DP
  • samtalspartner
  • ringsignal
 • Mikrofonförstärkning (upp till 30 dB) för att optimera röstkvaliteten FIS justerbar
 • Obegränsad programuppdateringar
 • FISCON diagnostisk tillgång - När du använder VW-Audi diagnossystemet VAS kan utföras följande funktioner:
  • Kontrollera gränssnittsinformation (mjukvara index)
  • Interface RESET - gränssnittet kan återställas till fabriksinställningarna
 • ICON display - Vid lagring av olika nummer inom en kontakt den specifika ikonen visas i telefonboken menyn:
  • mobil
  • arbetar
  • privatägt
 • Visning av leverantör samt täckning *
 • Genom att använda följande telefonfunktioner *:
  • Ringa av telefonposter (begränsat till 1000 telefonboksposter - underposter ingår)
  • Acceptera och avsluta samtal bygga
  • VOLYMKONTROLL
  • A2DP
 • mute
 • Kvalitet ljudutgång (även vid höga hastigheter)


Leveransen omfattar:

 • Bluetooth-gränssnitt
 • mikrofon
 • sele


Obs!

 • * Om det stöds av telefonen
 • för fordon från årsmodell 2013 - fråga gärna!


This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • KUFATEC FISCON Bluetooth Hands Free Kit
 • Suitable for VW Touareg 7P equipped with radio RCD 550 
 • NOTE: In case the vehicle is NOT factory fitted with MDI (MEDIA-IN) you need to check whether the vehicle is fitted with an Infotainment Gateway or not. The VW dealer can check that while using VAS diagnostic machine (Address A7). In case address A7 is NOT available item number 38374 will be needed in addition (There is no need to additionally retrofit the MDI)
 • Suitable for almost all available Bluetooth mobile phones on the market
 • Range of functionality always depends on the mobile phone
 • Easy installation


Advantages:

 • Overall integration in the vehicle Infotainment systems
 • Automatic national language - auto set and display of the national language. Current available languages:
  • German
  • English
  • Spanish
  • Italian
  • French
  • Dutch
  • Portuguese
 • Audio response through the speakers of the vehicle - no installation of additional speakers necessary
 • A2DP* audiostreaming in order to play music files through the speakers of the vehicle
 • SMS* short messages
  • SMS reading, sending of ready made short messages
 • Guided operation by using:
  • Head unit RCD 550
  • Multifunctional steering wheel (if available)
  • DIS stalk switch (if available)
  • Factory fitted Driver information system 
 • Volume control regarding:
  • A2DP
  • Caller
  • Ring tone
 • Microphone adjustment (up to 30 db) through the cluster in order to optimize the voice quality
 • Software Updates always available
 • FISCON diagnostic access - While using VW/Audi diagnostic system VASthe following functions can be completed:
  • Check interface information (software index)
  • Completing an interface RESET (factory settings)
 • ICON display - In case of storing different numbers within one contact the specific icon will be displayed:
  • Mobile
  • Work
  • Private 
 • Display of provider as well as coverage*
 • Using of the following telephone functions*:
  • Phonebook browsing (limited to 1000 phonebook entries -  sub-entries included)
  • Placing, answering, ending a call
  • Volume control
  • A2DP
  • SMS
 • Mute
 • Best voice quality (even by high pace)


Scope of delivery:

 • Bluetooth Interface
 • Microphone
 • Wiring


Note:

 • *If supported from mobile phone
 • for vehicles from model year 2013 please contact us