DVD player with USB interface (3/4 DIN)

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

DVD player with USB interface (3/4 DIN)
179.000038

179,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Thu, 24. May.

On order and receipt of payment within
6 hour(s), 52 minute(s)
.

in stock | still 2 pc.

Last check: 2018-05-24 06:07:30
Model No: 40094

Den nya DVX102 är en av de bästa multimediaspelare på marknaden. Med integrerad Disc-spelare accepterar DVD och CD-skivor. Du kan också anslutas till USB-porten minnen med upp till 32 GB och hårddiskar upp till 1 TB.
Vi levererar all nödvändig installationsmaterial och ett kit enligt DIN med naturligt. Den DVX102 kan installeras i en monteringsvinkel på 0-30 °. Välväxt infraröd fjärrkontroll och en extern infraröd mottagare för att göra en dold installation i bålen möjligt.


Filformat DISC DRIVE

 • DVD, USB, SVCD, MVCD, AAC, ASF, VCD1.0 och 2,0, MPEG4, WMA, CD-DA, MP3, JPEG


USB-ANSLUTNING

 • Stöder USB-minnen upp till 32GB och hårddiskar upp till 1 TB (FAT32)


DRAG

 • Dolby Digital Audio-format
 • undertext
 • Minne för senaste position i skivläget (ej i AVI eller MPEG4)
 • Minne för senaste position i USB-läge (ej i AVI och MPEG4)
 • Videosignal 1Vp-p
 • Ljudsignal 6Vpp (2.1V RMS)
 • Blue Night Design
 • Tysk-screen driftmenyn
 • Dubbla IR-mottagare (frontpanelen och extern mottagare)ANSLUTNINGAR

 • 1 AV-ingång (RCA)
 • En AV-utgång (RCA)
 • En koaxial digital utgång (RCA)
 • En USB-port
 • En IR-ingång för ext. IR-mottagareMÅTT

 • Produkt 160 x 44 x 165 mm
 • Installationsdjup 165 mm
 • Installationsvinkel 0-30 grader
 • Vikt 1,2 kgPRESTANDA

 • Driftspänning 12 volt DC
 • Strömförbrukning 10,2 watt max.
 • Strömförbrukning med tändningen 0 watt (0,0 ampere)INGÅR

 • DVD-spelare (med krymps cap)
 • DIN monteringstillbehör med monteringsram
 • anslutningskabel
 • IR-fjärrkontroll
 • IR-mottagare
 • Tyska / Engelska instruktionsbokINTYGANDE

 • E8 10R-03 1242
 • RoHSBatterieverordnung

 • Batterier hör inte hemma i hushållsavfallet.
 • Batteriet handla i enlighet med en 1 punkt. Meningen 2 Batteri för batterier som ingår i andra produkter eller bifogas till andra produkter. Som konsument har du enligt lag skyldig att returnera använda batterier. Du kan avbryta dina gamla batterier till allmänheten samling i din kommun eller överallt där batterier av samma typ säljs. Du kan återvända gratis batterierna inom sjöfarten. Om du vill utnyttja det senare alternativet, skicka dina gamla batterier gärna vår adress (icke-fria leveranser avvisas).


Dessa tecken kan hittas på föroreningar som innehåller batterier

 • Pb = batteri / batteri innehåller bly
 • Cd = batteri / batteri innehåller kadmium
 • Hg = batteri / batteri innehåller kvicksilverVIKTIGT MEDDELANDE

 • Ta bort den innan du installerar DVX102 de markerade skruvarna under transporten. Annars kan anordningen skadas.


This text has been automatically translated.

Show alternative description


The new DVX102 is one of the best multimedia players on the market . The intergrated Disc Player accepts DVDs and CDs. They can be connected with up to 1TB In addition to the USB port sticks with up to 32GB or hard drives.
We provide all the necessary installation hardware and a mounting kit with DIN course . The DVX102 can be installed in a mounting angle of 0-30 ° . The shapely infrared remote control and an external IR receiver also make a hidden installation in the trunk possible.


FILE FORMATS DISC DRIVE

 • DVD, USB, SVCD, MVCD , AAC , ASF, VCD1.0 and 2.0 , MPEG4, WMA, CD -DA , MP3, JPEG


USB CONNECTION

 • Supports up to 32GB USB sticks and hard drives up to 1TB (FAT32 formatted)EQUIPMENT

 • Dolby Digital Audio Player
 • subtitle
 • Last position memory in disc mode ( not in AVI or MPEG4)
 • Last Position Memory in USB mode (not with AVI and MPEG4)
 • Video signal 1Vp -p
 • Audio signal 6Vss ( 2.1 V RMS)
 • blue night design
 • German -screen operating menu
 • Dual Infrared Receiver ( front panel and external recipients )CONNECTIONS

 • 1 AV input ( RCA)
 • 1 AV output (RCA)
 • 1 Coaxial Digital Output ( RCA)
 • 1 USB port
 • 1 infrared input for ext. IR receiverDIMENSIONS

 • Product 160 x 44 x 165mm
 • Mounting depth 165mm
 • Installation angle 0-30 Grad
 • Weight 1.2 kgPERFORMANCE

 • Operating voltage 12 volts DC
 • Power consumption 10.2 watts max.
 • Power consumption with the ignition off 0 watts (0.0 amps )SUPPLIED

 • DVD player ( secured for transport )
 • DIN mounting accessories with mounting frame
 • connection cable
 • IR remote control
 • IR receiver
 • German / English manualCERTIFICATION

 • E8 10R -03 1242
 • RoHS CompliantBATTERY REGULATION

 • Batteries do not belong in household waste .
 • The Battery Act applies in accordance with paragraph 1, sentence 1 2 Battery Law for batteries that are incorporated into other products or attached to other products. As a consumer, you are legally obliged to return used batteries. You can use your old batteries at public collection points in your community or anywhere else where batteries of this type are sold. You can return free of charge your batteries in the shipment. If you want to make use of the latter possibility , send your old batteries please feel free to our address ( freight collect shipments will be rejected ) .


These characters containing pollutants batteries

 • Pb = battery / battery contains lead
 • Cd = battery / battery contains cadmium
 • Hg = battery / battery contains mercuryIMPORTANT NOTICE

 • Please remove before installing the DVX102 , the marked screws of the transport safety . Otherwise, the device may be damaged.