CONAX-Entschlüsselungsmodul für Pay-TV

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

CONAX-Entschlüsselungsmodul für Pay-TV
46.000045

46,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Tue, 24. October.

On order and receipt of payment within
1 hour(s), 10 minute(s)
.

in stock | still 1 pc.

Last check: 2017-10-24 11:49:39
Model No: 38304
  • CI-moduler används i mottagare med Common Interface (CI-Slot) om tolkningen av kodade data (dvs, programinnehåll, såsom betal-tv eller betal-radio).
  • Det gemensamma gränssnittet teknik möjliggör användning av olika typer av CI-moduler och därigenom skapar förutsättning för enkel och individuell använder olika system för villkorad tillgång. Mottagare med Common Interface är därför mycket flexibel och framför allt framtidssäker.
  • Tillståndet att använda identifierats (av respektive CI-modulen) tillgängliga dekrypteringsprocessen är en beprövad smartkort (autentisering). Ett smart card är därför mycket viktigt för slut dekryptering av de överförda uppgifterna.


This text has been automatically translated.

Show alternative description


  • CI-Module werden bei Receivern mit Common Interface (CI-Schacht) zur Entschlüsselung von kodierten Daten (d. h. von Programminhalten, wie Pay-TV oder Pay-Radio) verwendet.
  • Die Common-Interface-Technik ermöglicht den Einsatz verschiedenartiger CI-Module und schafft damit die Voraussetzung zur einfachen und individuellen Nutzung unterschiedlicher Zugangsberechtigungssysteme. Receiver mit Common Interface sind deshalb sehr flexibel und vor allem auch zukunftssicher.
  • Die Berechtigung zur Nutzung des (von dem jeweiligen CI-Modul) zur Verfügung gestellten Entschlüsselungsverfahrens wird über eine Smartcard nachgewiesen (Authentifizierung). Eine Smartcard ist damit unerläßlich für die endgültige Entschlüsselung der gesendeten Daten.