CONAX decryption module for pay TV

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

CONAX decryption module for pay TV
46.000045

46,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Fri, 19. Jan.

On order and receipt of payment within
2 hour(s), 7 minute(s)
.

in stock | still 1 pc.

Last check: 2018-01-19 10:53:23
Model No: 38304
  • CI-moduler används i mottagare med Common Interface (CI facket) för att avkoda kodade data (dvs programinnehåll, såsom betal-TV eller betal-radio)
  • Det gemensamma gränssnittet teknik möjliggör användandet av olika typer av CI-moduler och därmed skapar förutsättningar för enkla och individuella använder olika system för villkorad tillgång.
  • Mottagare med Common Interface är därför mycket flexibla och framför allt framtidssäkrad
  • Tillståndet att använda den medföljande (av relevant CI-modulen) tillgängliga dekryptering process är en beprövad smartkort (autentisering).
  • Ett smart kort är därför viktigt för den slutliga dekryptering av data som skickas


Leveransen omfattar:

  • Conax-modul


This text has been automatically translated.

Show alternative description


  • CI modules are used on receivers with Common Interface (CI slot) for decrypting encoded data (ie program content such as pay-TV or pay-radio)
  • The common interface technology allows the use of various CI modules and thus creates the conditions for the simple and individual use of different conditional access systems. Receivers with Common Interface are therefore very flexible and, above all, future-proof
  • The authorization to use the (provided by the respective CI module) decryption process is detected by a smart card (authentication). A smartcard is therefore indispensable for the final decryption of the sent data