Video in motion for VW MFD 2, RNS 510 / Skoda / Seat / Bentley

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

168.999992

from 99,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Fri, 21. Sep.

On order and receipt of payment within
12 hour(s), 24 minute(s)
.


Last check: 2018-09-21 00:35:36

Product features

Please select an option to the product features in order to reach your desired item.

Variations:
 • Specifik modul för aktivering av videokälla / TV-mottagare under körning
 • Passar till följande Volkswagen navigationsenheter:
  • MFD2 / RNS2
  • RNA 510
  • RNA 810 (VW Phaeton)
 • Lämplig för följande Skoda navigationsenheter:
  • Nexus 16: 9
  • Columbus
 • Passar följande sätesnavigationsenheter:
  • Navigation 16: 9
 • Passar till följande Bentley navigationsenheter:
  • Navigation Bentley Continental GT (II) från 2011
 • Aktivering av den interna DVD-enheten med Navigation RNS 510 / RNS 810
 • Plug & Play-versionen


Valbara alternativ:

 • Med extern knapp (För fordon utan MFL / multifunktionsratt)
 • Utan extern knapp (För fordon med MFL / multifunktionsratt)


Obs!

 • Att visa rörliga bilder under körning är förbjudet i många stater av lagstiftare eller ansvarsförsäkring. I Tyskland är föraren ansvarig utan något särskilt förbud mot att hans syn och hörsel inte påverkas av tekniska anordningar. Tv-aktiveringen tillåter endast passagerare och annat fordon att använda TV- och DVD-funktionen under körning. Kunden måste se till att olåsta enheter inte påverkar förarens uppmärksamhet. Användningen är uteslutande på egen risk! KUFATEC GmbH & Co. KG är inte ansvarig för skador som härrör från felaktig användning.


This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • Specific module to use the video source/ TV Tuner while driving
 • Suitable for the following Volkswagen head units:
  • MFD2/ RNS2
  • RNS 510
  • RNS 810 (VW Phaeton)
 • Suitable for the following Skoda head units:
  • Nexus 16:9
  • Columbus
 • Suitable for the following Seat head units:
  • Navigation 16:9
 • Suitable for the following Bentley head units:
  • Navigation Bentley Continental GT (II) from 2011
 • TV in motion also available for the internal DVD drive of navigation RNS 510/ RNS 810
 • Plug & Play version


Selectable options:

 • With external Switch (For vehicles without multi-function steering wheel)
 • Without external Switch (For vehicles with multi-function steering wheel)


Notes:

 • Please keep in mind that in some countries it's forbidden by law to watch TV while driving.
 • KUFATEC and the administrators of this website are not responsible for injury or damages in the case that this safety instruction is disobeyed