Video in motion for Audi RMC

Order quantity exceeds stock quantity

TXT_ARTICLE_STOCK_QUANTITY_CUSTOMIZE

Video in motion for Audi RMC
88.999981

89,00 EUR

incl. 19 % VAT

shipping costsadd. 

Shipping estimated:
Fri, 21. Sep.

On order and receipt of payment within
12 hour(s), 24 minute(s)
.

in stock | still 1 pc.

Last check: 2018-09-21 00:36:13
Model No: 38830
 • Aktivering av videokällan under körning
 • Lämplig för:
  • En ytterligare installerade videokälla (DVD / DVB-T) under körning (t.ex.. B. Artikel nr. 38.831, 38.831 till 1, 38832, 38.832-1)
  • Videokälla (iPod) på fabriken AMI-gränssnittet
 • Aktiveringen kan utföras i följande fordon:
  • Audi A6 4G
  • Audi A7 4G
  • Audi A1 8X
  • Audi Q3 8U
 • OBS A6 4G, A7 4G - Endast lämplig för fordon med:
  • MMI Navigation (PR-7T2)
  • Radio Plus (PR-8DP)
 • OBS A1 8X, Q3 8U - Endast lämplig för fordon med:
  • beredning mobiltelefon (PR-9ZX) eller mobiltelefon (PR 9ZF)
 • PR-Nr. måste kontrolleras innan du beställer! Kontakta din lokala Audi partner
 • Statusindikering - Integrerad LED ger information om status för aktivering

Obs!

 • Diagnosgränssnitt kan bara användas en gång
 • Ryktet om rörliga bilder medan körning i vissa länder är förbjudet enligt lag eller ansvarsförsäkring. I Tyskland, föraren några särskilda regler är ansvarig för att hans vision och hans hörsel inte försämras av tekniska anordningar. TV-fri att endast tillåta passagerare och andra passagerare TV: n och DVD-funktion under körning. Kunden måste se till att olåsta enheter inte stör uppmärksamheten hos föraren. Användningen är helt på egen risk! Den KUFATEC GmbH & Co. KG ansvarar inte för skador till följd av de används felaktigt.


This text has been automatically translated.

Show alternative description


 • Specific module in order to use a connected video source while driving
 • Suitable for:
  • An additional fitted video source (e.g. item number 38831, 38831-1, 38832, 38832-1)
  • Video source (iPod) connected to the factory fitted AMI
 • Suitable for the following Audi vehicles:
  • Audi A6 4G
  • Audi A7 4G
  • Audi A1 8X
  • Audi Q3 8U
 • NOTE A6 4G, A7 4G - Only suitable for vehicles with:
  • MMI Navigation (PR-7T2)
  • Radio Plus (PR-8DP)
 • NOTE A1 8X, Q3 8U - Only suitable for vehicles with:
  • Hands free system (PR-9ZX) OR Hands free system (PR-9ZF)
 • PR No. needs to be checked BEFORE placing an order! Please get in contact with your local Audi dealer
 • Status display of the current processing by integrated LED light 


Note:

 • Dongle can only be used once
 • Please keep in mind that in some countries it's forbidden by law to watch tv while driving
 • Kufatec and the administrators of this website are not responsible for injury or damages in the case that this safety instruction is disobeyed